Ζαΐμη 26, Πάτρα, 262 21
Τηλ: +302610279010
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΤΑΛΛΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  Ο.Β.Ι. : 1003093

Η τεχνική που δομούνται οι τοίχοι ή τα τοιχία σήμερα είναι γνωστή και γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: ο ένας είναι με κτίσιμο (λιθοδομή, πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή) και ο άλλος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι κτιστοί τοίχοι είτε από πέτρα είτε από πλίνθους ή οπτόπλινθους (τούβλα) έχουν ένα βασικό μειονέκτημα. Ενώ έχουν υπολογίσιμη αντοχή σε θλίψη δεν μπορούν να παραλάβουν εφελκιστικές τάσεις. Ως γνωστόν οι τάσεις αυτές, εμφανίζονται στους τοίχους αποκλειστικά την ώρα του σεισμού. Όμως οι τοίχοι ή τα τοιχία που κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν αυτήν την ικανότητα να παραλαμβάνουν εφελκιστικές τάσεις. Μεταξύ των δύο ανωτέρω επιλογών, η επικρατέστερη, που είναι και αυτή με καθολική σχεδόν αποδοχή από όλους τους μελετητές στατικών μελετών, είναι η δεύτερη. Σε επιλεγμένα σημεία της κάτοψης ενός κτιρίου ο μελετητής τοποθετεί τα υποστυλώματα και τα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τέτοιες θέσεις ώστε να θωρακίσει αντισεισμικά την κατασκευή του, και στα ενδιάμεσα κενά κτίζονται οι τοίχοι συνήθως με τούβλα, σε μία σειρά αν είναι διαχωριστικοί εσωτερικοί τοίχοι (δρομικοί) και σε δύο σειρές (διπλοί δρομικοί) αν πρόκειται για τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου αφού ανάμεσα στις δύο σειρές τοποθετείται η θερμομόνωση.

Με την μέθοδο αυτή, οι κολώνες, τα τοιχία, τα δοκάρια κλπ, που είναι τα φέροντα στοιχεία της οικοδομής αλλά και οι εσωτερικές διαιρέσεις με τους εξωτερικούς τοίχους πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή, αντικαθίστανται από τα στοιχεία της ολομέταλλης δόμησης. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, τα ολομέταλλα στοιχεία μεταφέρονται στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις προκαθορισμένες θέσεις τους. Η θέση, το πάχος και η διατομή τους είναι προκαθορισμένα από την στατική μελέτη. Οι πλάκες, αναπτύσσονται στην συνέχεια και σκεπάζουν την κατασκευή, η οποία βιδώνεται σε κάθε σημείο επαφής τοίχων με πλάκες. Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού και περαστούν τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα, οι εσωτερικοί τοίχοι και οι πλάκες επενδύονται με γυψοσανίδα και στην συνέχεια  χρωματίζονται. Όσον αφορά τις εξωτερικές πλευρές των τοίχων, αυτές επενδύονται με θερμομονωτική πλάκα και στην συνέχεια σοβατίζονται. Οι ολομέταλλοι τοίχοι, τα τοιχία, οι πλάκες καθώς και η μέθοδος σύνδεσης τους, αποτελούν στο σύνολο τους το αντικείμενο της καινοτομίας.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου της ολομέταλλης δόμησης, βρίσκονται στην ταχύτητα, την οικονομία, την αντισεισμικότητα αλλά και στην τεχνική αρτιότητα της κατασκευής γιατί όλος σχεδόν ο σκελετός της οικοδομής προκατασκευάζεται στο εργοστάσιο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι όλες οι τοιχοποιίες συμμετέχουν και συμβάλλουν ενεργά στην αντισεισμικότητα της κατασκευής με τρόπο μάλιστα που να επιβάλλεται και η αλλαγή του στατικού μοντέλου υπολογισμού αφού τα στατικά φορτία μεταφέρονται γραμμικά στο έδαφος με αποτέλεσμα να κατανέμονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και έτσι να γίνεται ηπιότερη η καταπόνηση του εδάφους. 

Τα ολομέταλλα αυτά στοιχεία αποτελούν το τελικό προϊόν, το οποίο με γνώμονα κάθε φορά τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, μετατρέπεται σε μία γρήγορη, οικονομική, αντισεισμική και φιλική προς το περιβάλλον, μέθοδο κατασκευής.