Ζαΐμη 26, Πάτρα, 262 21
Τηλ: +302610279010
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  Ο.Β.Ι. : 20110100485

Πατενταρισμένη μέθοδος κατασκευής, με ράβδους μορφοποιημένου χάλυβα (κοιλοδοκούς) και οπλισμένο σκυρόδεμα, που παρέχει ταχύτητα, οικονομία και αντισεισμικότητα σε κάθε τύπο έργου.

Έχοντας αλλάξει πλήρως το στατικό μοντέλο των κατασκευών, παρέχουμε την δυνατότητα στον κάθε ιδιώτη, να κατασκευάσει οποιαδήποτε αρχιτεκτονική λύση του ταιριάζει γρήγορα, οικονομικά και τεχνικά άρτια.

Με την μέθοδο της σύμμικτης δόμησης, τα στατικά φορτία μεταφέρονται γραμμικά στο έδαφος και όχι σημειακά, όπως συμβαίνει με τις συμβατικές κατασκευές. Οι κολώνες, τα δοκάρια, οι πλάκες και οι τοίχοι πληρώσεως έχουν αντικατασταθεί από τα στοιχεία της σύμμικτης δόμησης, με αποτέλεσμα κάθε εκατοστό της τοιχοποιίας να παραλαμβάνει και να μεταφέρει τα φορτία στην θεμελίωση.  Το συγκριτικά μικρότερο βάρος των στοιχείων της φέρουσας τοιχοποιίας σε σχέση με ένα συμβατικό τοιχίο, οδηγεί αυτόματα και σε αισθητά μικρότερο όγκο εκσκαφής, αλλά και σε ελαφρύτερη μορφή θεμελίωσης. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως τόσο η μικρότερη εκσκαφή, όσο και η ελαφρύτερη θεμελίωση, συμβάλλουν θεαματικά στην μείωση της συνολικής δαπάνης κατασκευής. Ο μεταλλικός σκελετός προκατασκευάζεται στο εργοστάσιο με την χρήση αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα αστοχία ή κακοτεχνίας κατά την τοποθέτηση του, ενώ ταυτόχρονα ρίχνει ακόμα περισσότερο το κόστος κατασκευής, αφού κατασκευάζεται από στεγασμένη επιχείρηση.

Για την σύνθεση του μεταλλικού σκελετού, χρησιμοποιούνται κοιλοδοκοί ορθογωνικής διατομής (RHS)  παρέχοντας ένα ενιαίο πάχος τοιχίου για ολόκληρη την κατασκευή, γεγονός που συναντάται στο μεγαλύτερο ποσοστό των έργων. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η στατική μελέτη απαιτεί μεγαλύτερο πάχος τοίχου και που το πάχος που αποδίδεται με την χρήση των κοιλοδοκών (RHS) δεν είναι επαρκές. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί να απαντηθούν σε πολυώροφα κτίρια ή σε μεγάλους τοίχους αντιστήριξης. Για τέτοιου είδους τεχνικές απαιτήσεις έχει προβλεφθεί, είτε η αύξηση του πάχους του κοιλοδοκού, είτε η χρησιμοποίηση ράβδων διατομής Π (UPN), αντί για κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής (RHS). Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης του πάχους του τοιχίου σε κάθε επιθυμητή διάσταση, με βάση πάντα τις απαιτήσεις της στατικής μελέτης. 

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού στο εκάστοτε έργο και εφαρμοστεί ο οριζόντιος και κάθετος οπλισμός, ξεκινάει η ανάπτυξη των ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων. Οι θέσεις των πριζών, των διακοπτών, των ηλεκτρικών πινάκων, των παγίδων συναγερμού, των παροχών, των βρυσών, κλπ είναι προκαθορισμένες ούτως ώστε να επιτευχθεί απόλυτη ακρίβεια στην ανάπτυξη των καλωδίων και των σωληνώσεων. Τα δίκτυα αναπτύσσονται στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στις δύο σχάρες του δομικού χάλυβα και οι έξοδοι των δικτύων αυτών έρχονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την εσωτερική πλευρά των κοιλοδοκών. 

Με την ολοκλήρωση του συνόλου του μεταλλικού σκελετού,  καθώς και την ανάπτυξη των δικτύων, αυτό που υπολείπεται είναι η διαδικασία της σκυροδέτησης. Η μέθοδος στο σύνολο της πέρα από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα έχει σαν επιπρόσθετο στόχο την ταχύτητα κατά την διαδικασία της σκυροδέτησης. Για τον λόγο αυτό έχει επινοηθεί μια νέα μέθοδος καλουπώματος που έχει πλήρη εφαρμογή στην συγκεκριμένη  μέθοδο και όχι μόνο. 

 Μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, η επιφάνεια εξωτερικά , που είναι ήδη μονωμένη με φύλλο θερμομονωτικής πλάκας, μπορεί είτε να σοφατιστεί είτε να επενδυθεί είτε να υποστεί επεξεργασία θερμοπρόσοψης σε αντίθεση με τις εσωτερικές επιφάνειες οι οποίες αφού υποστούν μια ελαφριά επεξεργασία σπατουλαρίσματος, κατόπιν απλά χρωματίζονται ή επενδύονται με γυψοσανίδα.

Η αλλαγή στην γενικότερη φιλοσοφία της κατασκευής, σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα με τις συμβατικές μεθόδους, μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε κάθε τύπο έργου, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο, με ταχύτητα, μειωμένο κόστος και τεχνική αρτιότητα